GRÖNKRAFTEN


För Hildegard av Bingen var det självklart att kropp & själ hörde ihop. Fysiska sjukdomar kan ha själsliga orsaker, menade hon och det var därför viktigt att se hela människan. Allt var en helhet och utgick från ett holistiskt perspektiv på människan och världen.
Grunden för livet var enligt Hildegard av Bingen den gröna kraften. Grönt var för henne symbolen för livet. Den livgivande principen i tillvaron.

Korsfarare förde med sig nya växter och seder under Hildegards 
tid. Hildegard kombinerade de gamla medicinska kunskaper om de inhemska 
örter som odlades i klosterträdgårdarna, den så kallade klostermedicinen, med det nya. Hennes medicinska råd finns sammanfattade i två verk:
 Physica och Causae et Curae, som betyder orsak och verkan. För att kroppen ska få kraft att läka måste även den medicinska behandlingen understödjas av en andlig aktivitet, t.ex. meditation och religiösa ritualer, vilka leder till ordning och reda i kroppen och själen och därmed läkning. Hennes helhetsläkekonst kom därför att ta tre inriktningar men som samtidigt går in i varandra och fungerar parallellt. Den fysiska medicinen, psykoterapin och den kosmiska medicinen.
 
 

Kommentera här: