Några anledningar till att jag inspireras av Hildegard av Bingen

Naturen är ett heligt rum:
Enligt Hildegard var grönkraften, viriditas, det som genomsyrar hela skapelsen med vitalitet. Att äta mat med hög faktor av viriditas och att vistas ute i naturen var viktigt, tyckte Hildegard. För henne var allt som lever i skapelsen en manifestation av gud. Gud manifesterar sig i varje blad och grässtrå. Naturen är på så sätt helig för Hildegard. Människan består av samma element som skapelsen och för att vara i balans behöver vi ta del av de fyra elementen varje dag i form av eld, jord, vatten och vind i dess olika uttrycksformer. Att ta sin utgång utifrån naturen är viktigt inte minst i vår tid av klimatförändringar och miljöförstöring. Hildegard har mycket att lära oss i vår tid, hon skriver: ”Jag skriver för en tid längre fram när luften inte är så ren och vattnet inte så rent att dricka, då behöver ni mina råd.”

Musik och dans för mig i samklang med den himmelska harmonin:
Den mystiska kraften i musiken återförenar mänskligheten till paradisets skönhet menade Hildegard. Sången förbinder sångaren direkt med det gudomliga i en himmelsk harmoni. Hennes texter, liksom hennes melodier, var mycket originella. Det finns 77 sånger bevarade och det liturgiska dramat Ordo Virtutum. Hennes nunnor bad tidegärden i Benediktiner-klostret och Hildegard ansåg att sång var den högsta formen av bön och man rörde sig till musiken.

Den feminina aspekten av Gud är viktig för balansen:
I Hildegards visioner finns Sapientia, den gudomliga visdomen, som är en feminin aspekt av gud. Sapientia skapar kosmos genom att existerande inom den. Samtidigt som hon benämner gud som Fader uppenbarar sig gud för henne i feminina formen. Det kosmiska ägget är en bild som återkommer i hennes visionsbilder, så även bilden av en livmoder. Maskulina bilder av skaparen tenderar att fokusera på guds transcendens, medan Hildegards uppenbarelse av det feminina gudomliga skönjer en immanens av en gud som är närvarande i allt.

O virtus Sapientiae
O strength of Wisdom
who, circling, circled,
enclosing all
in one lifegiving path,
three wings you have:
one soars to the heights,
one distils its essence upon the earth,
and the third is everywhere.
Praise to you, as is fitting,
O Wisdom.

Hildegard bejakar kroppen:
Hildegard skrev nio böcker om så skilda ämnen som kosmologi, botanik, medicinsk vetenskap och teologi. Hennes vetenskapliga skrifter tar upp alla aspekter av det mänskliga livet därför inkluderar hon även sexualiteten, som hon diskuterar öppet och utan moraliskt omdöme. För henne fanns det ingen motsättning mellan vetenskap och religion inte heller mellan kropp, själ och ande, de utgjorde en helhet.

Holistisk hälsa: 
Hildegard trodde att människan återspeglade skapelsen. Om man kom i obalans och disharmoni med den inneboende helheten av skapelsen resulterade det i sjukdom. Kropp, själ och ande var en helhet och det behövde råda balans mellan dem för att en människa skulle må bra. Därför utvecklade hon parallellt med den fysiska medicinen även en psykoterapi för själens välmående, men viktigt var också bön och utomhusvistelse för att vara nära skapelsen och Skaparen och för att leva i harmoni med den gudomliga ordningen. En riktig kost, vila, ångbad och växtbaserade botemedel hör till hennes kurer för att hela och bota obalanser av olika slag. Discretio ”det rätta måttet” var eftersträvansvärt. Holistisk hälsa inkluderar hela människan.

En hängiven och visionär predikant:
Hon stod upp för idén att grunda ett eget kloster trots motstånd. Hildegard inledde fyra predikoturer, vilket var högst ovanligt för att vara kvinna, där hon levererade apokalyptiska predikningar och varnade makthavarna att om de inte bättrar sig, skulle de falla i onåd och störtas från sina säten. Hon var en karismatisk ledare, hängiven när Gud kallade. Hon drog sig inte för att bli obekväm om så behövdes. Hon lät hjärtats samtal ledsaga och ange riktning.

Det är aldrig för sent:
Vid dryga 40 hittade Hildegard sin röst och vågade lita till att hon var kallad att dela med sig av de kunskaper hon fått. I en tid då ålder inte alltid räknas som en merit känns det tillitsfullt att veta att det mycket väl kan vara så att att de erfarenheter du bär kanske bara varit förberedelser inför det som ska komma och att allting har sin tid. Du kan inte rycka i en knopp för att få den att blomma, du måste vänta in dess rätta tid. Din själ har en uppgift här och ju äldre du blir desto mer bråttom får själen att se till att du verkligen lyssnar till den, den kommer inte att ge sig förrän du gör det du är här för att göra.

Texten är inspirerad av Mary Sharratts artikel om Hildegard von Bingen i The Huffington post 2012.
 
 

Kommentera här: