Himladans, ängladans och helig dans


Dans har varit en viktig del i kyrkans tradition. Många hävdar att dans som form är sakral eller helig till sitt ursprung och att det en gång var självklart att själva dansandet var en andlig och helig handling. Man skulle kunna säga att det som vi idag kallar helig dans eller är en imitation av den himmelska dansen. 

Redan på 100-talet är den himmelska dansen ett vedertaget begrepp för att symbolisera den himmelska harmonin och fullkomligheten.

”Martyrerna dansar ringdanser med de saliga andarna och på de rättrådigas sköna nejder” läser man på en inskription i en romersk basilika från 400-talet.

Den traditionellt viktigaste dansen i den kristna traditionen hörde ihop med martyr- och helgondagarna. Även vid gravar dansades det. Likvakan är en tradition med rötterna i denna tradition. Man började så småningom dansa för de döda både före och efter begravningen. Dans vid gravar pågick ganska allmänt. Himmel och jord binds samman genom den meditativa cirkeldansen vid graven. Man förs av Kristus, av Jungfru Maria, av himlens alla änglar under dans genom döden till paradiset. 

Också i den levande världen var dansen viktig och man dansade vid alla stora högtider. Man dansade långdanser och ringdanser - och dans i cirkel kom att bli allra viktigast hos de tidiga kyrkofäderna. De tidiga kristna hedrar solens uppgång, ”den uppstigande Skaparen”, med sång och dans. 

I Johannesakterna (i Nya Testamentets Apokryfer; Danshymnen) berättas om hur Jesus under natten i Getsemane samlade lärjungarna kring sig i en cirkel och lät dem dansa medan han sjöng före:
Världen tillhör den som dansar - amen
Den som icke träder i dansen, vet icke vad som 
händer - amen
Om ni följer nu min dans, se er själva i Mig som talar.
 

I Hildegard av Bingens vision av den niofaldiga änglakören är mittpunkten en vit cirkel. Den vita mittpunkten omges av änglakörer. Ordet kör kommer från grekiskans choros. I de klassiska grekiska dramerna både sjöng och dansade choros. Sången och dansen låter oss genomströmmas av livsanden och för oss i samklang med den himmelska harmonin. Var och en av oss bär inom sig ett fragment av den himmelska harmonin som en slags själens toner. När vi dansar Helig dans i kyrkan rör vi oss i samklang med själva livet och samtidigt i takt med det eviga hjärtats puls.


Vill ni veta mer om dansen i kyrkans historia eller om Hildegards änglavision kommer jag gärna till er och berättar, det finns även möjlighet att pröva på att dansa meditativ dans i cirkel. Läs mer om dans på min blogg: Dansameduniversum.blogg.se

Bilden på "Änglakörerna" är från en av Hildegard av Bingens visioner. Hon såg dem i rörelse. 
 
 
 
 

Kommentera här: