Grönskan- ett livselixir

För Hildegard av Bingen var det självklart att kropp, själ och ande hörde ihop. Fysiska sjukdomar kan ha själsliga orsaker, menade hon och det var därför viktigt att se hela människan. Allt var en helhet och utgick från ett holistiskt perspektiv på människan och världen. Grunden för livet var enligt Hildegard av Bingen den gröna kraften. Grönt var för henne symbolen för livet. Den livgivande principen i tillvaron.

 

 

 

En holistisk livsstil innebär för mig att få se på mig själv som en hel varelse där allt hänger samman och finns i ett sammanhang. En holistisk livsstil handlar om att lyssna till sin kropp och vad den behöver för att må bra. Att ge sig tid för själen och de insikter som kommer till oss när vi lyssnar till vårt hjärta. Det handlar också om att öppna upp för en andlig dimension i tillvaron. Att inte se sig själv som ett ensamt element utan som del i en helhet med armar som sträcker sig både bakåt i tiden, till andra generationers erfarenheter och tankar och framåt i framtiden mot en värld i balans. Allt hör ihop! För mig är Hildegard en förebild och en stor inspiration för mig för att leva utifrån en holistisk värdegrund. Därför kallar jag det ett ”Hildegard Living”.  Men det är mer än en livsstil-Det är en vision.

Kommentera här: