Hildegard och världsalltet

 

Idag har jag föreläst på Rotary i Danderyd och fick i gåva ett glas-ägg av konstnären Leif Arle. För mig blev symboliken i gåvan stark eftersom Hildegard gärna ser sina visioner i hjul- och globform som i sin ständiga rörelse motsvarar skapelsens verklighet. Hennes vision om världsalltet ser hon äggformat. I mitten finns jordklotet med de fyra elementen omgiven av världsrymdens krafter. I Hildegards kosmologi är människan djupt förbunden med jorden och med kosmos och bär inom sig allt som är skapat. Hildegard ser på människan som om varje människa skulle kunna innehålla hela världen. Hon menar att människan är uppbyggda av exakt samma beståndsdelar som den yttre världen. De fyra elementen i skapelsen har sin motsvarighet i och återfinns i människans kropp:

 

    "På samma sätt som de fyra elementen håller samman världen, så som det redan visats många gånger, håller de också samman människokroppen. Genom deras fördelning och funktion i hela människan håller de hela tiden samman personen, liksom de är fördelade över hela den skapade världen och har sina uppgifter där. Eld, luft, vatten och jord finns i människan och människan består av dem. Från elden får de sin kroppsvärme, från luften andas de, från vattnet får de sitt blod och från jorden sin kropp." (HvB)

 

Vi består av samma element som skapelsen och vår natur är uppbyggd efter samma principer som den värld vi lever i och elementen kommer att "hålla rätt kurs" om våra gärningar är goda. Hildegards människosyn grundar sig på hennes övertygelse om att människan och hela skapelsen i grunden är god. Precis som örterna blommar och ger ifrån sig sin doft och ädelstenarna sin glans, är det människans uppgift att ge av det hon har att ge, se andras behov och ta del i allt.

 

I Hildegards definition av synd innebär begreppet att inte vara i harmoni med skapelsen. Medicinen och kunskapen om medicinalväxter blir för Hildegard ett sätt för människan att bota de kroppsliga konsekvenserna denna obalans i den mänskliga relationen till skapelsen.

 

Vi behöver medvetet och aktivt ta del av de fyra elementen varje dag på de olika sätt som elementen visar sig t.ex. genom olika vattenuppenbarelser i skapelsen åar, sjöar, hav, regn, dimma och is. Vi fylls av Viriditas ”grönkraft” genom att vistas i naturen och följa årstidernas växlingar och genom intag av örter och andra livsmedel med hög subtilitet och kraft.

 

”Grönskan är det jordiska uttrycket för det himmelska solljuset och det är i grönskan som jordiska varelser upplever fullbordan, som är både fysisk och gudomlig. Grönskan är det lyckliga övervinnandet av dualismen mellan fysiskt och gudomligt.”(HvB)


 
 
 
 
 

Kommentera här: