Ta hand om din kropp

 
 
Utifrån Hildegards vision om världsalltet och hennes skapelsesyn bär människan inom sig allt som är skapat, ”Elementen är i människan och hon verkar med dem”. I en annan av sina visionsbilder ser hon människan hållande livets trådar omkring sig. Varje rörelse ger utslag i universum. Hela hennes kropp är förbunden med skapelsen och omvänt är denna tecknad i henne. Makrokosmos i mikrokosmos och mikrokosmos i makrokosmos. En rörelse i harmonisk dans, skapar en harmonisk rörelse i universum och dess motsats orsakar kaos. Därför är den logiska konsekvensen för hennes frälsningslära, som i grunden är mycket Kristocentrisk, att Gud med nödvändighet tvingas ta en mänsklig kropp för att återställa balansen. Tydligt är dock att när människan fått uppgiften att ta ansvar för skapelsen är det inga halvmesyrer som gäller, utan ett fullt delegerat ansvar! Människans personliga beslut kan på ett skapande sätt arbeta för omvärldens fortsatta liv och framsteg men hon kan även ” förpesta luften och orsaka världsstanken” som Hildegard uttrycker det. Varje handling, varje tanke, i varje möte, i varje ögonblick av liv är jag som människa ansvarig och påverkar världsskeendet- en svindlande tanke.

I Hildegards holistiska tänkande görs ingen skillnad på kropp, själ och ande, som vi i vårt västerländska samhälle så ofta har lätt att göra. Hildegard omvandlade den gängse teologiska skapelseläran ”creatio ex nihilo”, som senare fastställdes på Lateran-konciliet 1215. Istället menar hon att gud skapar världen ur KÄRLEKEN, ur en evig princip bortom tid och rum. Inget utom kärlek skulle kunna möjliggöra en sådan skapelse. Den enda orsaken till skapelsen och frälsningsskeendet är Gud i sin fria, skapande urkraft- kärleken. Människogestalten är korset i kosmoshjulet. 

Men det är ingen dyster bild hon ser i förlängningen av världsskeendet även om hon i sina visioner hör elementen klaga och hon tror sig skriva till en tid långt längre fram. En tid ”Då luften inte går att andas och vattnet inte går att dricka,”. Kärlekens kraft är starkast men den kräver ett stort ansvarstagande från varje människa.

 Vad har detta med kroppen att göra?I Hildegards tankevärld där mikro och makro hör samman och kropp, själ och ande är en enhet är det viktigt att vårda även sin kropp. Inte på det kroppsfixerade sätt som idag kan vara gällande där det handlar om att pressa sig, minska midjemått och ibland späka sig. För Hildegard är maten vår medicin och askes inget hon förespråkar. Genom att lyssna till kroppen, låta den varje dag ta del av de fyra elementen t.ex. genom daglig utomhusvistelse, kan vi känna samhörighet med skapelsen och vördnad för allt som finns i den. Det gör att vi kan ta sunda och kloka beslut och koppla upp våra livstrådar mot vårt högre medvetande och mot Gud. Men eftersom kroppen är den skapelse som vår själ bor i behöver vi lära oss älska den på ett sunt sätt. Kärleken, den oskapade eviga kärleken vill ta sin gestalt i den. 
Har du sett på din kropp med kärlek idag? Om inte, ta dig en titt och tacka den för dess skönhet och rikedom!

 
"Ta hand om din kropp, så att själen trivs att bo i den” HvB

Kommentera här: